Perhevapaauudistus naisten avuksi työllistymisessä ja yrittämisessä?

Suomessa naiset pitävät edelleen suurimman osan lakisääteisistä perhevapaista, suhdeluku on n. 90/10. Vastaavasti myös lasten kotihoidon tuen saajista on naisia n. 90 %. Näiden tilastojen pohjalta voitaneen todeta, että naiset jäävät miehiä helpommin hoitovapaille. Joillekin tämä on valintakysymys, mutta toisille taas ainoa vaihtoehto. Nykyjärjestelmän mukaan kun vanhempainvapaita ei voida tasapuolisesta jakaa eikä valita kumpi vanhemmista vapaan pitää.
Vanhempainvapaan ja kotihoidontuen mahdollistaman vapaan yhdistämä pitkä hoitovapaa heikentää merkittävästi naisten asemaa työmarkkinoilla. Pitkät vapaat vaikuttavat suoraan uralla etenemisen mahdollisuuksiin sekä lopulta myös eläkekertymään. Naisten työeläke onkin vain noin 66 % miesten eläkkeestä.
Yrittäjistä vain kolmasosa on naisia ja yrittäjänaisten keski-ikä on työntekijän asemassa olevia naisia korkeampi. Nuoret naiset sekä pienten lasten äidit kokevat haasteeksi yrittäjyyden ja perheen yhdistämisen. Pitkät yhtäjaksoiset hoitovapaat poissa yrityksen toiminnasta alentavat yrittäjän tulotasoa sekä vaikeuttavat yritystoiminnan pyörittämistä. Etenkin, jos naisyrittäjä on itsensä työllistävä yksinyrittäjä.
Perhevapaauudistukselle on siis tarvetta lähitulevaisuudessa. Tarvitaan toimia, joilla edistetään naisten tasa-arvoisempaa asemaa työmarkkinoilla, positiivisempaa palkkakehitystä, työllistymisen edistämistä sekä yrittäjyyden helpottamista. Perheille pitää antaa vapaus valita miten lapsen kotona hoitaminen järjestetään sekä antaa mahdollisuus jakaa vapaita pienempiin jaksoihin.
Haasteena uudistusta suunniteltaessa on ollut ja tulee olemaan edelleen miten vanhempainvapaista ei koituisi merkittäviä kustannuksia työnantajille. Työsopimuslain mukaan työnantajan ei tarvitse maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden ajalta, mutta alakohtaiset työehtosopimukset (TES) velvoittavat työnantajan osittaiseen korvaukseen. Voisiko tässä olla paikalliselle sopimiselle yksi peruste lisää? Nämä työnantajille lankeavat ylimääräiset kulut heikentävät kynnystä palkata nuoria henkilöitä pitkiin työsuhteisiin.
Ilman järkevää perhevapaauudistusta, naisten asema työmarkkinoilla ei tule helpottumaan. Naisten työllistyminen ja tasa-arvoisempi asema vaikuttavat tulevaisuudessa positiivisesti koko maamme työllisyysasteeseen. Pitää siis pyrkiä uudistamaan järjestelmää, joka selvästi toimii hidastimena työllisyyden parantamisessa.