Viimeinen viikko ennen vaalipäivää; teemana yrittäjyys

Viime päivinä kampanjoidessani niin maakunnassa kuin Jyväskylässäkin, ja etenkin Jyväskylässä, olen saanut yllättävän paljon palautetta miksi ei ole enempää mainostettu Kokoomuksen jyväskyläläistä yrittäjäehdokasta. Yrittäjät haluavat selkeästi tukea nyt nimenomaan yrittäjäehdokkaita. Yrittäjät tietävät ja tuntevat yrittämisen todellisuuden, työllistämisen haasteet sekä vastuullisen talouspolitiikan. Itselläni on kokemusta näistä kaikista työllistävänä jyväskyläläisenä yrittäjänä.

Palautetta on tosin tullut muiltakin kuin yrittäjiltä ja onkin ollut hienoa huomata miten yhteiskuntamme on muuttunut yrittäjäystävällisemmäksi. Yrittämistä on alettu arvostamaan enemmän ja ymmärretty myös sen merkitys työllistävänä tekijänä.

Kokoomuksella on vaaliteemoissa otettu hyvin huomioon yrittämisen edistäminen; kymmenen tavoitteen luetteloon on koottu tiivistetysti pääkohdat, jotka ovat tulleet vuosien varrella suorana palautteena yrittäjiltä itseltään. Kokoomusta onkin pidetty yrittäjille sopivana puolueena, mikä näkyy myös näissä tavoitteissakin. Tavoitteet löytyvät suoraan tästä: https://www.kokoomus.fi/yrittajyystavoitteet/ 

Viime hallituskaudella on jo tehty hyviä yrittämistä edistäviä sekä yrittäjiä tukevia tekoja, joista ajattelin muutamia nostaa esille tämän viimeisen viikon aikana ennen virallista vaalipäivää. Muistutuksena siitä hyvästä työstä yrittäjyyden edistämiseksi, mitä tulee jatkaa tulevaisuudessakin.

 

Yrittäjävähennys                                        

Vuodesta 2017 lähtien on tuloverotuksessa ollut käytössä ns. yrittäjävähennys, jonka tavoitteena on mm. kannustaa yritystoiminnan harjoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että yrittäjä saa verotuksessa vähentää 5 % elinkeinotoiminnan tuloksesta. Tämä pienentää verotettavaa tuloa ja siten yrittäjän maksamaa veroa.

Tyypillisin vähennyksen saaja on toiminimiyrittäjä. Esimerkiksi monet kauneusalalla työskentelevät henkilöt ovat toiminimiyrittäjiä. Yrittäjävähennys koskee myös esimerkiksi eläkkeellä olevia henkilöitä, jotka ovat myös toiminimiyrittäjiä. Osakeyhtiöiden omistajia vähennys ei siis koske. Vuonna 2017 noin 80 prosenttia yrittäjävähennyksen saajista ansaitsi alle 55 000 euroa vuodessa ja suurimman osan euromääräisestä yrittäjävähennyksestä saivat ne henkilöt, jotka ansaitsivat vuodessa 35 000 – 55 000 euroa. Nämä ovat puhdasta tilastotietoa, jota esimerkiksi SDP:n on turha käydä kiistämään.

 

Vähimmäispääomasta luopuminen 

Hallituksen tavoitteena kuluneella kaudella on ollut purkaa normeja ja helpottaa yrittämiseen ryhtymistä. Mikroyritysten toiminnan aloittamista helpottaakseen hallitus teki päätöksen luopua kokonaan osakeyhtiöitä koskevasta vähimmäispääomavaatimuksesta. Tarkoituksena on samalla myös tukea liiketoiminnan aloittamista osakeyhtiömuodossa toiminimen sijaan. Kyseinen uudistus vähimmäispääomasta astuu voimaan 1.7.2019. Tämä päätös edesauttaa taloudellisesti monia osakeyhtiön perustamista harkitsevia. Vaikka vähimmäispääomavaatimus on ollutkin viime vuosina enää 2500 €, on tämäkin usein iso summa monelle, ja etenkin  lisättynä muuhun yhtiön toiminnan käynnistämiseksi vaadittuun alkupääomaan. Vuonna 2006, kun perustimme oman yrityksemme, oli vähimmäispääomavaatimus 8000 €, joten hyvä positiivinen muutos on tässäkin tapahtunut yrittämisen edistämiseksi.