Yrittäjyys ja työnteko tuottavat ja palkitsevat koko kansan

Yrittäjien kesken on herännyt huoli tulevaisuudesta, mihin suuntaan Suomi menee jatkossa ja kenen johdossa. Monilla puolueilla on suuria vaalilupauksia aina sieltä ”vappusatasista” lähtien, mutta millä ne kaikki maksetaan? Olen keskustellut näistä asioista vaalikentällä erilaisten ihmisten kanssa, myös eri alojen yrittäjien. Useat pohtivat kauhuissaan kuka nämä kaikki maksaa? Onko lähivuosina tiedossa esimerkiksi ansiotuloveroprosentin korotuksia tai lisää kuluja yrityksille? Tämän vuoksi haluan nyt kirjoittaa yrittäjyydestä ja työnteosta sekä korostaa niiden merkitystä valtiomme taloudelle. Haluan tuoda esille miten tärkeää on tukea yrittäjyyttä ja kannustaa työntekoon. Työstä saatavilla verovaroilla saadaan pidettyä talous vakaana. Vain vakaa ja vankka talous mahdollistaa muun muassa laadukkaiden palveluiden tuottamisen sekä tarjoamisen kaikille.

Suomen hyvinvointi perustuu työhön. Suomen suurimmat työllistäjät ovat yritykset. Näistä suurimpana joukkona ovat pienet ja keskisuuret yritykset. Suurin osa 2000-luvun uusista työpaikoista onkin syntynyt juuri pk-yrityksiin. Suomessa on viimeisimmän tilastotiedon mukaan lähes 290 000 yritystä. Nämä yritykset työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, mikä on n. 60 % koko työssä käyvästä väestöstämme. Näiden tilastojen valossa voidaan sanoa, että tarvitsemme yrittäjyyttä niin työllistävänä tekijänä kuin sen avulla saatavien verovarojen vuoksi.

Meidän tulee säilyttää työhön ja yrittämiseen kohdistuva verotus kannustavalla tasolla. Liiketoiminnan harjoittamisen eli yritystoiminnan on oltava kannattavaa ja siitä on jokaisen saatava ansaitsemansa palkka niin työmäärä kuin vastuukin huomioiden. Kannattava liiketoiminta työllistää ja luo uusia työpaikkoja. Ilman kannattavaa yritystoimintaa ei synny työtä eikä valtion kipeästi tarvitsemia tuloja. Yritystoiminnan kautta syntyy useita verotuloja; ansiotuloveroja, pääomatuloveroja sekä yhteisöveroja. Yritystoiminnalla on siis iso merkitys valtiomme taloudelle. Yritystoiminnan kehittäminen sekä yrittäjien asema työmarkkinoilla pitääkin ottaa yhdeksi kärkiteemaksi tulevalla hallituskaudella.

Kannustetaan ja tuetaan yrittäjyyttä sekä tehdään yhteiskunnastamme yrittäjäystävällisempi. Kannustetaan myös nuoria tarttumaan yrittäjyyteen ja tuetaan heidän tietään tuolla polulla. Motivoidaan yrityksiä hyödyntämään enemmän työn ohella tapahtuvaa koulutusta kuten oppisopimuskoulutusta osana nuorten työllistämistä. Näin myös nuoret työllistyvät paremmin ja nopeammin. Tehdään työmarkkinoista joustavammat esimerkiksi sallimalla laajempi paikallinen sopiminen työpaikkakohtaisesti. Paikallinen sopiminen joustaa puolin ja toisin, ollen siis myös työntekijän etu.

Olen itse toiminut yrittäjänä jo 13 vuotta. Yrittäjänä olen vuosien varrella oppinut paljon johtamisesta sekä vastuun kantamisesta. Yrittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä sekä hyvää organisointikykyä. Yritystoiminta on erilaisten haasteiden kanssa painimista, jota ei myöskään helpota alakohtainen kova kilpailu. Yrittäminen on myös palkitsevaa, positiivinen palaute asiakkaalta tai projektin onnistuminen saa helposti hymyilemään. Tyytyväinen asiakas on parasta palautetta mitä voi työstään saada.

Yrittäjän urani aikana olen törmännyt monta kertaa haasteeseen osaavan työvoiman löytämisestä. Rakennusalalla on ollut kova tahti päällä viime vuosina ja sen vuoksi alan ammattilaiset ovatkin kaikki työllistyneet täyspäiväisesti ympäri Suomen. Jotta tällaista työvoimapulaa ei tulisi tulevaisuudessa vastaan, on panostettava ammatilliseen koulutukseen ja sen laatuun. Tarvitaan enemmän käytännön koulutusta mukaan ammatillisiin opintoihin. Nuorten ja uudelleen kouluttautuvien on helpompi työllistyä, kun heillä on pohjana myös käytännön kokemusta valitsemansa alan töistä.

Me siis tarvitsemme molempia sekä osaavaa työvoimaa että yrittäjiä. Me tarvitsemme veronmaksajia. Työntekijän ja yrittäjän vastakkainasettelu on turhaa, molemmat ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnassamme ja molempia tarvitaan turvaamaan hyvinvointiamme. Työnteon ja yrittämisen avulla me saamme pidettyä taloutemme vakaana sekä voimme taata meille kaikille laadukkaat peruspalvelut, aina vauvasta vanhukseen asti.

Kannustetaan siis tarttumaan työhön ja turvataan näin meille kaikille tasavertainen tulevaisuus. Toivotaan, että järjen ääni voittaa ja Kokoomus on vaalien jälkeen suurin puolue. Näin jatkossakin Suomen talous pysyy vakaana. Vain äänestämällä voimme vaikuttaa asioihin!